Úvod

Výroční zpráva za rok 2009

o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

V souladu s ustanovením § 18 odst. 1 výše uvedeného zákona zveřejňuje ÚSC , tj. Obec Zdobnice, jako povinný subjekt výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací podle shora uvedeného zákona obsahující následující údaje:

a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti....... 0

b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí …0

c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu při přezkoumání zákonitosti rozhodnutí povinného subjektu…….0

d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence……0

e) počet stížností podaných podle § 16 a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejichvyřízení……...0

f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona .....0


Ve Zdobnici dne 26. 2. 2010

Jana Gruntová

starostka

Fotogalerie

Fotogalerie z okolí obce Zdobnice

Fotogalerie Zdobnice a okolí

Doporučujeme navštívit

Lyžařská střediska SKICENTRUM:

skicentrum ZDOBNICE

SKI CENTRUM ZDOBNICE

 

      

 

Počasí

Aktuální předpověď počasí na dnes a zítra:

Počasí radar