31.12.2015                              Čerpání rozpočtu 2015

22.12.2015                              Informace o zprostředkování kontaktu

22.12.2015                              Informace o doručování VÝZVY

22.12.2015                              Informace o změně CESTOVNÍCH PASŮ

22.12.2015                              Informace o změně OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ

14.12.2015                              Usnesení z veřejného zasedání obce

03.12.2015                              Uzavření OÚ

03.12.2015                              Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce

27.11.2015                              Veřejná vyhláška - aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Královéhr.kraje

25.11.2015                              Návrh rozpočtu DSO Mikroregion Rychnovsko

25.11.2015                              Informace z finančního úřadu-provozní doba RK, Dobruška a Kostelec

25.11.2015                              Informace finančního úřadu-kontrolní hlášení

25.11.2015                              Informace finančního úřadu-daň z nemovitých věcí a přidané hodnoty

19.11.2015                              Návrh rozpočtu na rok 2016

13.11.2015                              Výzva k podání nabídek

09.11.2015                              Smuteční oznámení

05.11.2015                              Záměr obce

26.10.2015                              Partnerská smlouva

26.10.2015                              Oznámení o uzavření OÚ

23.10.2015                              Záměr obce

21.10.2015                              Smlouva o dílo

21.10.2015                              Rozhodnutí zadavatele o přidělení veřejné zakázky

21.10.2015                              Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky-chodníčky

15.10.2015                              Objednávka plynových bomb - již pouze telefonicky

12.10.2015                              Oznámení o uzavření OÚ

08.10.2015                              Záměr obce

30.09.2015                              Smlouva o dílo-oprava Kaple Panny Marie Královny Souvlastní

30.09.2015                              Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce

22.09.2015                              Oznámení o uzavření OÚ

18.09.2015                              Návrh opatření obecné povahy o prohlášení památkové zóny Kačerov - orientační mapa

18.09.2015                              Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce

16.09.2015                              Invazivní rostliny - leták CHKO Orlické hory-čast 2, část 3

16.09.2015                              Oznámení o přerušení dodávky elektřiny-od kapličky k Šajtavě

16.09.2015                              Oznámení o přerušení dodávky elektřiny-Kačerov

15.09.2015                              Záměr obce

14.09.2015                              Dodatek ke smlouvě o poskytnutí příspěvku k úhradě ztráty z provozování dopravní oblužnosti - Královéhradecký kraj - příloha č.1

14.09.2015                              Upozornění k odstranění a okleštění stromoví - ČEZ

14.09.2015                              Záměr obce

08.09.2015                              Neznámý vlastník - seznam k 1.8.2015 - Zdobnice

04.09.2015                              Výzva k podání nabídky - "Kaple Panny Marie Královny Souvlastní"

03.09.2015                              Smuteční oznámení

03.09.2015                              Poptávka po koupi menší chalupy ve Zdobnici

27.08.2015                              Oznámení o přerušení dodávky elektřiny-Souvlastní

27.08.2015                              Oznámení o přerušení dodávky elektřiny-Zdobnice

27.08.2015                              Oznámení o uzavření OÚ

26.08.2015                              Kupní smlouva s vybranou firmou v rámci projektu: "Pořízení technologie  využitelné ke zkvalitnění nakládání s odpady - Obec Zdobnice

26.08.2015                              Informace o rekonstrukci MOK u kostela

24.08.2015                              Smlouva STRABAG

18.08.2015                              Rozhodnutí o ukončení období mimořádných klimatických podmínek

17.08.2015                              Nabídka pracovního místa- Podlahářství Láska s.r.o.

17.08.2015                              Oznámení o přerušení dodávky elektřiny

17.08.2015                              Oznámení o přerušení dodávky elektřiny

17.08.2015                              Mobilní sběr nebezpečného odpadu

10.08.2015                              Oznámen&iacutiacute; o uzavření OÚ

04.08.2015                              Oznámení o přerušení dodávky elektřiny-orientační mapa1, mapa2

21.07.2015                              Oznámení o přerušení dodávky elektřiny

20.07.2015                              Program zlepšování kvality ovzduší - veřejná vyhláška, opatření obecné povahy

15.07.2015                              Veřejná vyhláška - CHKO RK

14.07.2015                             Dodatečné informace k výběrovému řízení "Pořízení technologie využitelné ke zkvalitnění nakládání s odpady Obec Zdobnice"

13.07.2015                             Změna úředních hodin obecního úřadu

08.07.2015                            Výzva a zadávací dokumentace pro výběrové řízení "Pořízení technologie využitelné ke zkvalitnění nakládání s odpady Obec Zdobnice"

01.07.2015                            Usnesení č.3/2015

24.06.2015                            Pronájem obecního bytu-žádost

22.06.2015                            Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce

18.06.2015                            Výběrové řízení MOK u kostela

17.06.2015                            Smuteční oznámení

15.06.2015                            Dodatek obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích

15.06.2015                            Žádost o vrácení pozemku

15.06.2015                            Záměr obce

15.06.2015                            Pozemky k převodu od Státního pozemkového úřadu

11.06.2015                            Samovýroba dřeva - mapa1, mapa 2

11.06.2015                            Oznámení o uzavření OÚ dne 12.6.2015

09.06.2015                            Závěrečný účet DSO Mikroregion Rychnovsko

03.06.2015                            Závěrečný účet obce Zdobnice

28.05.2015                            Oznámení - vítání občánků

27.05.2015                            Oznámení o změně čísla účtu obce

27.05.2015                            Záměr prodeje rekreační chaty Kovárna

18.05.2015                            Neznámý vlastník - seznam k 1.2.2015 - Zdobnice

08.05.2015                            Usnesení z veřejného zasedání

30.04.2015                 &nbnbsp;          Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí

24.04.2015                            Mobilní sběr odpadu

22.04.2015                            Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva

22.04.2015                            Rozpočtový výhled

14.04.2015                            Výběrové řízení koupelna Kunčina Ves

10.04.2015                            Návrh změny ÚP č.2 po projednání

03.04.2015                            Návrh na znak a vlajka obce - textová část                          

24.03.2015                            Zápis ze schůze SDH

23.03.2015                            Vyhodnocení výběrového řízení na vodoměryv Kunčině Vsi       

23.03.2015                            Záměr obce - Velká Zdobnice - část 2

23.03.2015                            Záměr obce - Souvlastní

20.03.2015                            Informace o čištění komínů

16.03.2015                            Usnesení o zastavení řízení - pevné překážky Zdobnice

10.03.2015                            Dotazník k privatizaci obecních bytů na Kunčině Vsi

02.03.2015                            Pozvánka na jednání valné hromady Honebního společenstva Uhřínov

26.02.2015                            Usnesení z veřejného zasedání dne 24.2.2015

16.02.2015                            Neznámý vlastník - seznam k 1.2.2015 - Zdobnice

12.02.2015                            Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva

09.02.2015                            Záměry obce

29.01.2015                            Koncepce Program rozvoje cestovního ruchu v KHK 2014-2020

26.01.2015                            Oznámení o zahájení řízení- odstranění pevných překážek (závory)

14.01.2015                            Návrh zadání změny Územního plánu obce Zdobnice

14.01.2015                            Projednání návrhu zadání změny Územního plánu obce Zdobnice

09.01.2015                            Koncept "Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe"-část 2             

08.01.2015                            Zápis do ZŠ Javornice

08.01.2015                            Plán zimní údržby obce Zdobnice + mapa

07.01.2015                            Změna úředních hodin a pracovní doby obecního úřadu

07.01.2015                            Koncept "Program rozvoje cestov. ruchu v KHK pro obd. 2014-2020", část 2

07.01.2015                            Koncept "Národní plán povodí Labe" - ministerstvo životního prostředí, část 2